Steinskulptør Svein Knudsen har reist ca 30 store skulpturer i Norge, Danmark, Korsika og England. Han har også deltatt i et skulpturprosjekt på Den kinesiske mur.

 Svein Knudsen lager skulpturer av mange slags steinsorter. Ulike mineraler med forskjellige strukturer og farger gir et mangfold av inntrykk. Skulpturene er enkle i sin form. ”Kropper” og ”hoder” settes sammen på en slik måte at skikkelsenes kroppsspråk blir mangfoldig og spennende.  Skulpturenes ”kroppsspråk” skifter karakter når man ser dem fra forskjellige synsvinkler. 

Svein Knudsen er opptatt av steinartenes tilblivelse gjennom de forskjellige geologiske periodene. ”Ringerikstroikaen” (Bilde over) er et eksempel på dette. Den består av tre skulpturer, som er laget av tre forskjellige bergarter. De er blitt til i ulike geologiske perioder. 

De fleste prosjektene er finansiert av kommuner og Statens vegvesen. Mange står langs hovedveier.

Galleri | Kunstneriske aktiviteter


Svein Knudsen, Gamle Hovsetervei 2 D, 0768 Oslo | Telefon: 22 14 72 26 | Mobil: 90 92 76 83 |

E-post: benteble@online.no


.:: Octographic 2006 ::.