Vennskapsstenen Norge-Danmark”Vennskapsstenen Norge-Danmark” er reist i Thisted kommune, Danmark (2009). Skulpturen er av vulkansk rombeporfyr.