Tinglyseren”Tinglyseren” står utenfor Tinglysingen, Statens kartverk, på Ringerike. (2005)