Ringerikstroikaen


Ved innvielsen i 2005 var fire ordførere til stede. Svein Knudsen sitter i forgrunnen.