På den kinesiske murUnder en performance på Den kinesiske mur utenfor Beijing brakte Svein Knudsen med seg to mindre skulpturer fra Norge. Den ene var av vulkansk, den andre av meteorittisk opprinnelse. Disse skulle symbolisere jordas indre og universets ytre krefter. Til venstre den kjente kinesiske kunstneren Cang Xin, til høyre Svein Knudsen. (2005)