Meteorite Man I”Meteorite Man I”  ved E16, Nesbyen, er laget av gardnos-breksje, en bergart oppstått ved et meteorittnedslag for mange millioner år siden. (2001)