1000-Årsnullen


Hundre av Svein Knudsens mindre skulpturer var utstilt i Rådhusgalleriet, Oslo rådhus, ved tusenårsskiftet. Skulpturene dannet en 0-formasjon, og symboliserte nullene i år 2000.